Ditt bidrag til klima og miljøvern. Alle kan gjøre noe!

Vi er opptatt av bærekraft.

De siste årene har flere og flere lokale dyre- og plantearter blitt presset tilbake og i noen tilfeller er de nesten forsvunnet. Derfor lanserte vi prosjektet Natureng 55.

5,5 ha konventionelle Landwirtschaftsfläche, das sind 55.000 m², wurden in eine mehrjährige Naturwiese, bestehend aus Regio Saatgut umgewandelt.

5,5 hektar konvensjonelt jordbruksareal, det vil si 55.000 m², ble omgjort til en flerårig naturlig eng bestående av Regio-frø.

På denne måten får lokale insekt-, plante- og dyrearter et nytt hjem. Vi er glade for å bli involvert – bli med!