HVORDAN FUNGERER DET

Ved å aktivere avtrekkeren drives tetningsballongen ut av løpet ved hjelp av CO2 og kan dermed tette den eksisterende lekkasjen. Denne prosessen sikres gjennom to trykkavlastningsventiler. Ved å åpne / lukke tappeventilen og avtrekkeren, kan tetningsflaten på tetningsballongen optimaliseres.

Steg 1:

Varebeskrivelse
1 trykkavlastningsventil
2 trykk 5 bar
3 kolbe
4 tetningsballong
5 CO2 trykkbeholder
6 reguleringsventil

Steg 2:

Tetningsballongen (1) blåses opp med 1,8 – 2,1 bar (3) og kan dermed tette den eksisterende lekkasjen. Kolben og røret åpnes slik at borehullet (2) ligger fritt. Trykket strømmer inn i røret. Trykket reguleres med trykkavlastningsventilen (4).

Steg 3:

Trykket reduseres gjennom tappeventilen (1). Du kan optimalisere tetningsflaten på tetningsballongen ved å åpne / lukke tappeventilen og avtrekksspaken. Hvis du kun åpner avløpsventilen, kollapser tetningsballongen og lekkasjepistolen Leak Stop Gun kan fjernes fra ulykkesstedet.